$0,00

100 mm uzunluğundaki sıkıştırılmış parça, yeni sıkıştırılmış kanaldan kesilir. Bu deney numunesi, iki ucununtutturulduğu uygun bir deney aletine yerleştirilir ve yük yönündeki şekil bozukluğu, dış çapın % 10’una eşitolana kadar eksen yönüne dik ve uzunluğu boyunca düzgün yayılmış, sürekli artan bir deney yüküne maruzbırakılır.Deney süresince şekil ..

$0,00

Her uçta sabitleme elemanları 50 mm’yi geçmemek üzere, deney elemanı uçlarının kapakla kapatılması için uzatılır.Sıkıştırılmış ilgili deney elemanı yatay olarak yerleştirilmeli ve bir uçtan sabitlenmelidir. Diğer uca, Çizelge3’de belirtilen akma sınırı yük değerlerini geçmemek üzere, imalâtçı tarafından belirtilen yük uygulanmalıdır.Sıkıştırılmamış..

$0,00

İlgili deney elemanı kanalın bir ucu masanın kenarından 500 mm dışarıya uzatılacak şekilde düz, yatay birmasa yüzeyine, düz bir çizgiye yerleştirilmelidir. Kanalın masa üzerinde yatan kısmının uzunluğu boyuncaüstten tutturulmalıdır. Sarkma, desteğin izdüşüm çizgisi ile kanalın serbest ucunun oluşturduğu çizgiarasındaki açının ölçülmesiyle elde edil..

$0,00

En azından 200 mm’si klavuz tabanından aşağı sarkacak ve yukarıdaki uzunluk klavuzlar üzerindebükülmeye yetecek kadar, deney elemanı klavuzlar arasına sıkıştırılır.Elemanın üstte kalan serbest kısmı, bir klavuzdan diğeri üzerine 180° açı ile 12 rpm (devir/dakika) dönmehızıyla bükülmelidir, yani 5 saniye içinde sağa ve 5 saniye içinde sola bükülmeli..

$0,00

İlgili deney elemanı, kanalın anma uzunluğunda kalmasını sağlayan sabit bir bağlantıya iliştirilen iki adet uçkapakları ile tutturulur. 2000 mm çapındaki bir plâka ortaya yerleştirilir ve Madde 5.8.1’de belirtilen işlemetâbi tutulur...

$0,00

5.8.1 Pozitif basınçİlgili deney elemanı, deney yapılan kanalın malzemesine uygun herhangi bir araçla hava geçirmeyecekşekilde numunenin uçları kapatılarak yatay olarak yerleştirlir. Daha sonra, bir uç pozitif basınç kaynağınabağlanır.Eleman, ps, pr+’ya eşit olarak Çizelge 4’te belirtilen deney işlemine maruz kalır.5.8.2 Negatif basınçMadde 5.8.1’d..

$0,00

İlgili deney elemanı iki ucu kapatılmış şekilde yatay olarak yerleştirilir. Deney tertibatı, Şekil 4’te gösterildiğigibi, değişken hava akım hızlı hava kaynağı, hava akım ölçer ve basınç ölçerden oluşur. Hava akımkapasitesi, Çizelge 5’te belirtilen gerekli basınç seviyelerini korumak için yeterli olmalıdır...

Gösterilen: 1 ile 7 arası, toplam: 7 (1 Sayfa)